RegistristAbieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse andmed abieluvaralepingus või kooselulepingus sisalduvate varaliste õiguste kohta ning seaduses sätestatud juhtudel andmed muude varaliste õiguste kohta. Abieluvararegistri eesmärk on võimaldada kolmandatel isikutel saada teavet abikaasade või registreeritud elukaaslaste vahelise varasuhte ning sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta.

Kui abieluvararegistris puuduvad andmed abikaasade kohta, siis eeldatakse, et abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet. Varasuhte liikide kohta loe lähemalt Notarite Koja kodulehelt.

Abieluvararegistrisse teevad kandeid notarid ja perekonnaseisuametnikud abiellumisel ning notarid abieluvaralepingu või kooselulepingu tõestamisel.

Igaüks võib abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvuda ja saada nendest väljatrükke. Abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvumiseks tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID abil. Andmetega tutvumine veebilehel on tasuta.

Abieluvararegistri dokumentidega võib tutvuda ning saada neist väljatrükke õigustatud huvi olemasolu korral.

Abieluvararegistrisse kantud andmetega ja dokumentidega saab tutvuda notaribüroos notari tasu seaduses sätestatud tasu eest.