AbiinfoAbieluvararegistrist on võimalik saada täpsemat infot avatud ja suletud registrikaartide kohta.

Päringut saab sooritada ees- ja perekonna nime, isikukoodi või registrikaardi numbri järgi:Sisestades otsingulahtrisse soovitud märksona ning vajutades "Otsi" nupule, kuvatakse otsingulahtri alla leitud registrikaartide andmed:
 • Abikaasad - isikud kelle kohta on registrikaart avatud või suletud

 • Registrikaardi nr - süsteemi poolt automaatselt antud järjekorra number

 • Seisund - kas registrikaart on näiteks avatud või suletud

 • Õigsuse märge - õigsuse märge tähendab, et paberregistrikaardi andmed on elektroonilisele registrikaardile ümber kirjutatud ja elektrooniline registrikaart omab õiguslikku tähendust

 • Registrikaart - lingile vajutades on võimalik selle andmetega tutvuda


Vajutades 'Ava registrikaart' kuvatakse registrikaardi detailvaade:Vajutades 'Näita kehtivaid kandeid' peidetakse kehtetud kanded ning kuvatakse ainult kehtivad.

avaneb .pdf formaadis registrikaart, mida on võimalik salvestada
avaneb printerisõbralik vaade registrikaardist
sulgeb registriosa detailvaate lehekülje


 • Abikaasad


  • Abikaasade andmed - kuvatakse isikud, kelle kohta on abieluvararegistri kaart avatud või suletud

  • Kande alus - andmed kande alusdokumentide, kande tegemise kuupäeva ning kande tegija kohta

  • Kande kehtivus - kas kanne on kehtiv või kehtetu


 • Kanded - siia kuvatakse kõik registrikaardi kohta tehtud kanded peale abikaasade kande